Το Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  «Νόησις» ενισχύει και συγχρόνως αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές προσφέρουν μαθήματα και δωρεάν διδακτικό υλικό (βιβλία – σημειώσεις) για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως επιπέδου.

Σκοπός του φροντιστηρίου μας είναι η επίτευξη των στόχων των μαθητών μας και για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε :

Ολιγομελή – Ομοιογενή τμήματα

Διδασκαλία και καθοδήγηση με διαδραστικό πίνακα

Διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων

Συνεχής ενημέρωση γονέων

Δωρεάν Εκπαιδευτικά Συγγράμματα

Αίθουσες με διαδραστικούς πίνακες

20160825_125536
  • Εξοικονόμιση  χρόνου της παράδοσης του μαθήματος, καθώς το διδακτικό υλικό υπάρχει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή
  • Καλύτερος σχεδιασμός και αποτελεσματικότητα του μαθήματος
  • Ενίσχυση του κινήτρου των μαθητών για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και κατά συνέπεια αύξηση της αυτοπεποίθησης τους
Διδασκαλία με έμφαση στη συνεργατική μάθηση
Δωρεάν Εκπαιδευτικό Υλικό
Έγκαιρος προγραμμματισμός μαθημάτων και διαγωνισμάτων