Βιβλία

To φροντιστήριο μας παρέχει δωρεάν σε όλους τους μαθητές του τα εκπαιδευτικά βιβλία (βοηθήματα) για όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Όλα τα βιβλία μας είναι εμπλουτισμένα με θεωρία, μεθοδολογίες ασκήσεων, ερωτήσεις θεωρίας, λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις προς επίλυση.

Το περιεχόμενο των βιβλίων μας είναι διαθέσιμο και σε ψηφιακή μορφή, καθώς η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε διαδραστικούς πίνακες, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της συνεργατικής μάθησης.

Φυσική Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου
Χημεία Γ΄ Λυκείου
΄Αλγεβρα Β΄ Λυκείου
Μαθηματικά Β' Λυκείου
Τετράδιο Σημειώσεων