Νόησις

Η φιλοσοφία μας

Το Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Νόησις» ενισχύει και συγχρόνως αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Προσφέρει με έμπειρους καθηγητές μαθήματα και διδακτικό υλικό για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως επιπέδου.

Σκοπός του φροντιστηρίου μας είναι η επίτευξη των στόχων των μαθητών μας και για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε :

Ολιγομελή – Ομοιογενή τμήματα

Διδασκαλία και καθοδήγηση με διαδραστικό πίνακα

Διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων

Συνεχής ενημέρωση γονέων

Δωρεάν Εκπαιδευτικά Συγγράμματα

Mε εκτίμηση,

Διεύθυνση Φροντιστηρίου