Δωρεάν Παροχές

To φροντιστήριο «Νόησις» προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή σε όλους τους μαθητές του.

Ειδικότερα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου παρέχει δωρεάν τα εκπαιδευτικά βοηθήματα όλων των μαθημάτων.

Με την ενσωμάτωση του διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία του μαθήματος οι μαθητές έχουν τις σημειώσεις του μαθήματος σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή δωρεάν.