Πρόγραμμα Σπουδών

Το φροντιστήριο “Νόησις” παρέχει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, του Νέου Λυκείου και φυσικά του ΕΠΑΛ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από έμπειρους καθηγητές, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

Παρέχουμε σε όλους τους μαθητές μας διδασκαλία με καθοδήγηση και  συνέπεια.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών μας.