ΕΠΑΛ

Α΄Τάξη

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Χημεία 2
Φυσική 1
Βιολογία 1

Β' Τάξη

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Χημεία 2
Φυσική 1
Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης των Η/Υ 1

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Χημεία 2
Φυσική 1
1ο Μάθημα Επιλογής 2
2ο Μάθημα Επιλογής 1

Στο πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ τάξης του ΕΠΑΛ διδάσκονται και κάποια από τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του φροντιστηρίου μας (23410 26409).