Γυμνάσιο

Η μετάβαση του μαθητή από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια πρέπει να γίνεται ομαλά.

Για το λόγο αυτό το φροντιστήριο μας παρέχει ένα πλήρη οδηγό σπουδών, ο οποίος για κάθε τάξη του γυμνασίου διαμορφώνεται ως εξής  :

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Μαθηματικά 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική 2
Χημεία 1