Β’ Λυκείου

Η Β’ Λυκείου είναι μια τάξη ορόσημο για το μαθητή καθώς θα πρέπει να επιλέξει την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει.

Στόχος του φροντιστηρίου μας είναι οι μαθητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες και στέρεες γνώσεις για τη Γ’ Λυκείου.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μαθήματα που διδάσκονται στην Β’ Λυκείου στο φροντιστήριο μας, με τις αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας τους.

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2
Φυσική Κατεύθυνσης 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Χημεία 1
Αρχαία – Γνωστό 2
Αρχαία – Άγνωστο 2
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Λατινικά 1