Ανθρωπιστικών,Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών

Έχοντας καταλήξει ο μαθητής το επιστημονικό πεδίο που θέλει να ακολουθήσει, το φροντιστήριο μας έχει διαμορφώσει τα παρακάτω τμήματα για τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία.

Με εξέταση σε 4 μαθήματα

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά (1,3) 4
Ιστορία (0,7) 2
Λατινικά 2
Σύνολο 10
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα (0,4) 2
Αρχαία Ελληνικά 4
Ιστορία 2
Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) 1
Σύνολο 9

Με εξέταση σε 5 μαθήματα

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 4
Λατινικά 4
Ιστορία 2
Βιολογία Γεν. Παιδείας 1
Σύνολο 13

Υπολογισμός Μορίων

Βαθμός Συντελεστής Γινόμενο
Άθροισμα Βαθμών 4 Μαθημάτων ΣΒ 2 2*ΣΒ
Βαθμός 1ου Μαθήματος Βαρύτητας Β1 1,3 (ή 0,9) 1,3 (ή 0,9) * Β1
Βαθμός 2ου Μαθήματος Βαρύτητας Β2 0,7 (ή 0,4) 0,7 (ή 0,4) * Β2
                                                                                 Άθροισμα Γινομένων Α

Σύνολο Μορίων : 100 *A