Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής

Έχοντας καταλήξει ο μαθητής το επιστημονικό πεδίο που θέλει να ακολουθήσει, το φροντιστήριο μας έχει διαμορφώσει τα παρακάτω τμήματα για τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία.

Με εξέταση σε 4 μαθήματα

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά (1,3) 4
Ανάπτυξη Εφαρμογών 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (0,7) 2
Σύνολο 10
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα (0,4) 2
Μαθηματικά 4
Ανάπτυξη Εφαρμογών 2
Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) 2
Σύνολο 10

Με εξέταση σε 5 μαθήματα

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 4
Ανάπτυξη Εφαρμογών 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2
Σύνολο 12

Υπολογισμός Μορίων

Βαθμός Συντελεστής Γινόμενο
Άθροισμα Βαθμών 4 Μαθημάτων ΣΒ 2 2 * ΣΒ
Βαθμός 1ου Μαθήματος Βαρύτητας Β1 1,3 (ή 0,9) 1,3 (ή 0,9) * Β1
Βαθμός 2ου Μαθήματος Βαρύτητας Β2 0,7 (ή 0,4) 0,7 (ή 0,4) * Β2
                                                                                 Άθροισμα Γινομένων Α

Σύνολο Μορίων : 100 *A