Γ’ Λυκείου

Έχοντας ολοκληρώσει ο μαθητής με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών της Β΄ Λυκείου του φροντιστηρίου μας, είναι πλέον σε θέση να επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού που θέλει να ακολουθήσει.

Δείτε αναλυτικά τις ομάδες προσανατολισμού και τα μαθήματα που διδάσκονται.