Νέο Λύκειο

Αποτελέσματα – Βάσεις Εισαγωγής 2016
29/08/2016
Oμιλία – Συζήτηση για την ψυχολογική προετοιμασία την περίοδο των εξετάσεων
21/06/2017

Νέο Λύκειο

Σε αυτό το άρθρο σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τον οδηγό σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες.

 

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5), αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

 

Oμάδες Προσανατολισμού :

 

 • Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Θετικών Σπουδών
 • Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 

Στη συνέχεια υπάρχουν 5 Επιστημονικά πεδία τα οποία διαμορφώνονται ως εξής :

 

 1. Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)
 2. Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
 3. Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
 4. Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)
 5. Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)

 

Τι ισχύει για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

 • Κάθε ομάδα προσανατολισμού έχει τρία (3) κοινά μαθήματα, που απαιτούνται για όλα τα επιστημονικά πεδία στα οποία έχει πρόσβαση η ομάδα αυτή.
 • Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
 • Το πέμπτο (5ο) μάθημα αντιστοιχεί σε δεύτερο (2ο) επιστημονικό πεδίο.
 • Κάθε ομάδα προσανατολισμού δίνει τρεις επιλογές, από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία (1) ή δύο (2).

 

Υπολογισμός Μορίων

Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας. Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Ανθρωπιστικών Σπουδών

frontistirio-noisis

Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Θετικών Σπουδών

noisis-frontistirio

Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.

Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

 

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

noisisfrontistirio

Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Comments are closed.